Risto Agur

Juhtivpartner, vandeadvokaat
+372 55 40002
risto.agur@lumilex.ee

Profiil

Risto Agur on LUMILEXi asutaja, juhtivpartner ja vandeadvokaat. Ta on väga kogenud tehingu- ja projektiadvokaat, kelle peamisteks praktiseerimisvaldkondadeks on ühinemised ja ülevõtmised (M&A), ühinguõigus, pangandus- ja finantsõigus, kinnisvara- ja ehitus ning vastavuskontroll. Samuti on ta märkimisväärselt praktiseerinud andmekaitse, intellektuaalomandi ja IT valdkondades. Mitmetes nimetatud praktiseerimisvaldkondadest on teda juhtiva advokaadina järjepidevalt tunnustatud ka sellistes rahvusvahelistes õiguskataloogides nagu The Legal 500 ja Chambers and Partners.

Risto on omandanud magistrikraadi Georgetown'i Ülikoolist ja praktiseerinud õigust üle 20. aasta erinevates tipptasemel advokaadibüroodes. Enne LUMILEX Advokaadibüroo asutamist oli ta partner ja tehingute valdkonna juht NOVE Advokaadibüroos ning sellele eelnevalt KPMG Law Advokaadibüroo asutaja ja juhtivpartner, kasvatades büroo Eesti juhtivate advokaadibüroode hulka. Enne KPMG Law Advokaadibüroo asutamist praktiseeris ta pikalt SORAINENi Advokaadibüroos vandeadvokaadi ja Ühinguõiguse, Tööõiguse (2006-2007) ning Restruktureerimis- ja Maksejõuetusõiguse (2009-2010) praktiseerimisvaldkondade juhina. Selle pinnalt on Ristol ka pikk, mitmekülgne ja edukas juhtimis- ning äriarenduskogemus, mida ta toob alati ka õigusnõustamisse et anda klientidele rohkem väärtust.

Haridus

Georgetown University Law Center, USA (LL.M., Securities and Financial Regulation), Fulbright Stipendium (2007-2008)

Georgetown University Law Center, USA (Foundations of American Law and Legal Education), Fulbright Stipendium (2007)

Tartu Ülikooli õigusteaduskond (bakalaureusekraad õigusteaduses/ametlikult võrdväärne magistrikraadiga) (1999-2003)

Töökogemus

LUMILEX Advokaadibüroo, asutaja ja juhtivpartner, vandeadvokaat (2020-)

Advokaadibüroo NOVE, partner ja tehingupraksise juht, vandeadvokaat (2020)

Advokaadibüroo KPMG Law, asutaja ja juhtivpartner, vandeadvokaat (2013–2020)

Advokaadibüroo SORAINEN, vandeadvokaat, valdkonnajuht (2000–2013)

Valitud tööd

 • Kinnisvaraettevõtja enamusaktsionäri nõustamine suure finantsvõimendusega ca 10 miljoni eurose väärtusega osaluse müügil juhatusele (LBO/MBO).

 • Laevandusettevõtja nõustamine suure finantsvõimendusega 25 miljoni eurose  väärtusega M&A tehingus.

 • Põllumajandusettevõtja osaniku nõustamine ca 10 miljoni eurose väärtuse ja kõrge finantsvõimendusega ettevõtte omandamistehingus.

 • Globaalse meediafirma nõustamine Eesti meediaagentuuri omandamisel tehingu väärtusega üle 5 miljoni euro.

 • Finantseerimisasutuse nõustamine üle 10 miljoni eurose väärtusega ettevõtte müügitehingus.

 • Riikliku finantseerimisasutuse nõustamine makseraskustes ettevõtja finantseerimisel ja osaluse omandamisel.

 • Erinevate ettevõtete müügi ja ostutehingute nõustamine pankrotimenetlustes.

 • Kaubandusettevõtja nõustamine osaluse müügitehingus ja ühisettevõtte loomisel.

 • Jäätmekäitlusettevõtja nõustamine osaluse omandamisel teises sama sektori ettevõtjas.

 • Telekomiettevõtja nõustamine ühinemisel.

 • Kindlustusmaakleri nõustamine osaluse müügi- ja omandamistehingutes.

 • Elektroonikaettevõtja nõustamine juhatuse väljaostutehingus.

 • Mitmete kindlustusandjate nõustamine Pan-Balti piiriülestes ühinemistehingutes.

 • Suurettevõtete nõustamine vähemusaktsionäride aktsiate ülevõtmisel rahalise hüvitise eest.

 • Investeerimispanga nõustamine osaluse omandamisel teede-ettevõtjas.

 • Rahvusvahelise erakapitali investori nõustamine makseraskustes kaubanduskeskuse operaatori laenude restruktureerimisel, tagatisvara ülevõtmisel ja müügil.

 • Mitme telekomiettevõtja nõustamine makseasutuse tegevusloa taotlemisel.

 • Mitme finantseerimisasutuse nõustamine krediidiasutuse tegevusloa taotlemisel.

 • Krediidiasutuse nõustamine likvideerimismenetluses.

 • Krediidiasutuse nõustamine investeerimisteenustega seoses.

 • Mitme välismaa krediidiasutuse nõustamine Eestis äritegevuse alustamisel, restruktureerimisel ja lõpetamisel.

 • Mitme finantseerimisasutuse nõustamine krediidiandja ja vahendaja tegevuslubade taotlemisel.

 • Krediidiasutuses ja fondivalitsejas oluliste osaluste omandamise menetluste nõustamine.

 • Krediidiasutuse nõustamine hoiuste kaasamise ja laenutegevuse eraldamisel.

 • Kinnisvara arendajate nõustamine suuremahulistes finantseerimistehingutes ja nende restruktureerimisel.

 • Investeerimisühingu nõustamine vastavuskontrolli funktsiooni arendamisel.

 • Erinevate krediidiandjate nõustamine suuremahulistes võlakirjaemissioonides ja nende restruktureerimisel.

 • Tööstusettevõtte nõustamine suuremahulises ja piiriüleses kaubanduse finantseerimistehingus.

 • Börsiettevõtja nõustamine erinevates finantseerimistehingutes ja finantsregulatsiooni osas.

 • Mitmete globaalsete investeerimispankade nõustamine väga erinevates suuremahulistes finantseerimis- ja tagatistehingutes Eesti ettevõtjatega.

 • Krediidiasutuste ja teiste finantseerimisasutuste nõustamine rahapesu tõkestamisel, sh vastavushindamiste läbiviimisel, riskiisu ja hinnangu ja protseduurireeglite koostamisel.

 • Krediidiasutuste ja teiste finantseerimisasutuste nõustamine kõikvõimalike tagatistehingute osas aktsiate, õiguste, nõuete, kontode, kinnisasjade, laevade, kütuse, vagunite ja muude vallasasjadega.

 • Kindlustusandjate nõustamine organisatsiooni ja tegevuse piiriülesel restruktureerimisel ning regulatiivsetes küsimustes.

 • Rahvusvaheliste IT ettevõtjate nõustamine intellektuaalomandi kaitsel ja osaluste müügitehingutes.

 • Paljude finantsasutuste nõustamine rahapesu tõkestamise riskihinnangu, riskiisu ja rahapesu tõkestamise sisereeglite väljatöötamisel.

 • Paljude suurettevõtjate nõustamine valdkonna- ja piiriülestes andmekaitse vastavushindamise ja sellega seotud muudatuste rakendamise projektides järgmistes sektorites: laevandus, meedia, infotehnoloogia, jaekaubandus, telekom, tervishoid, hotellindus, postiteenused, autotööstus, puhastusteenused, kohalikud omavalitsused jpt.

Klientide tagasiside

 • „Aguri oskust näha suurt pilti ja märgata detaile on võimatu ülehinnata“; „Praksise juht Risto Agur suudab igat olukorda professionaalse ettevõtjana analüüsida.“ – The Legal 500 (Äriõigus, ühinguõigus ja M&A).

 • „Terav ja äriliselt nutikas“ juhtivpartner Risto Agur pakub „piiriülestel põhimõtetel rajanevaid terviklikke ärilisi lahendusi“. – The Legal 500 (Pangandus- ja finantsõigus ja kapitaliturud).

 • Kliendid kirjeldavad Ristot kui „praktilise lähenemisviisiga“ ja „väga meeldivat ning äriliselt tarka“ professionaali. Ristos hinnatakse tema võimet „võtta projektides juhtiv roll“ ja „tagada, et kõik kulgeks sujuvalt“. – Chambers Europe (Äri- ja ühinguõigus).

 • „Kliendile orienteeritud“, „kliendi jaoks kättesaadav ning püüab alati saavutada parimat tulemust“, „Risto annab kvaliteetset ja spot-on nõu“, „Ta annab väga äri-keskset nõu, mida tõesti saab kasutada ja ta vastab alati kliendi ootustele või ületab neid“. – The Legal 500 (Pangandus, finants- ja kapitaliturud, äriühinguõigus, M&A, vaidluste lahendamine ning kinnisvara- ja ehitusõigus).

 • Legal 500 2020 kohaselt on Risto Agur ka juhtiv nõustaja intellektuaalomandi, infotehnoloogia ja telekomi valdkonnas, kus tema ja tema meeskond sai klientidelt järgneva tagasiside: „Pädev meeskond, tugev õiguslik ekspertiis, põhjalik valdkonnatundmine, ja usaldusväärse advokaadibüroo maine.“

Valitud publikatsioonid


Ülevõtmised tulekul: LHV-Tallinki kaasus ennustab uut peatükki turul. Äripäev, 22.04.2020 

Advokaadibüroo partner: tõhusa vilepuhumise süsteemi puudumisel võib skandaal ettevõtte hukutada. Ärileht, 20.02.2020

Advokaadibürood seisavad silmitsi kolme väljakutsega. Äripäev, 14.02.2020

Vilepuhumise nõuded aitavad ettevõtjal oma musta pesu ise ära pesta. Äripäev, 07.02.2020

Risto Agur, Ann Tarkin: Brexit mõjutab ka Eesti ettevõtjaid. Äripäev, 01.09.2019

Andmekaitsereform tuleb kui laastav maru. ITuudised.ee, 10.02.2017

Eesti äriõigus läheneb USA omale, rmp.ee, 13.05.2015

SEADUS: maksejõuetu peab pankrotiavalduse esitama 20 päeva jooksul. Ehitusuudised.ee, 31.08.2010

Investeerimine maksejõuetusse firmasse. Raamatupidaja.ee, 24.09.2009

Kinnisvaraettevõtete saneerimisest. Ettekanne Eesti Kinnisvarafirmade Liidu konverentsil „Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?, ärileht.ee, 27.04.2009

Mis imeloom see saneerimisseadus on? Advokaadibüroo Sorainen presentatsioon, 04.02.2009

Pankrotimenetluse alternatiiv saneerimine. Äripäev, 25.08.2008

Emafirma vastutus tütre ees. Äripäev, 13.02.2008

Kuidas peab juhatus käituma, kui tema ühing satub makseraskustesse? Advokaadibüroo Sorainen presentatsioon Äripäeva seminaril

Väikeaktsionäride huve saab paremini kaitsta. Äripäev, 15.10.2003